Vi finns här för att hjälpa dig

Vi besvarar gärna alla dina frågor ansikte mot ansikte på något av våra kontor, men om du föredrar att få svar online, kan du gärna bläddra i de oftast förekommande frågorna nedan.

TavexWise är en tillhandahållare av valutaväxling och penningförsändelsetjänster online. TavexWise erbjuder både kontant och elektronisk penningöverföring.

TavexWise är registrerat i Estland, med säte på Aia 5, Tallinn. Företagets organisationsnummer är 12641402.

Ja. TavexWises verksamhet står under tillsyn av Estlands Finansinspektion.

TavexWise betjänar många olika kunder: från personer som har flyttat till ett annat land till medelstora företag som behöver hantera olika valutor. Vi kan bemöta alla kunders behov, oavsett hur stora eller små beloppen är.

Ja. Vi har konkurrenskraftiga priser och vår personliga kundservice är en av våra nyckelfördelar som våra konkurrenter saknar. Dina besparingar i både tid och pengar är påtagliga. Eftersom vi betraktar våra kunder som våra partners, kan du verkligen känna att våra medarbetare hjälper dig med glädje.

Nej, vi skickar inte pengar till dem.

Appen är under utveckling. Vi meddelar dig när den är klar att användas.

Det är gratis att registrera sig och kommer alltid att vara det.

a. Vilka dokument behöver jag för att registrera mig som användare hos TavexWise? – Du behöver en giltig ID-handling. Företagskunder behöver ett utdrag från Bolagsregistret.

b. Vilka dokument accepterar ni för adressverifiering? – En vanlig abonnemangsfaktura går bra.

c. Jag har skickat in mina handlingar, vad händer sen? – Du kontaktas av en av våra nationella chefer som ska godkänna dina handlingar.

Vi tar bedrägerier på mycket stort allvar och på grund av våra skyddsåtgärder måste du även besöka oss personligen i identifieringssyfte. Att sköta allt enbart online innebär för stora risker. Våra befintliga kunder har gett mycket beröm till TavexWises strävan efter transparens och ärlighet i valutaväxling.

Byt till bättre och snabbare