Przelewy pieniężne
cennik TavexWise

Przekazy gotówkowe

 

Estonia

Finlandia

Łotwa

Szwecja

Dania

Norwegia

Bułgaria

Polska

Estonia

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Finlandia

15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR

Łotwa

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Szwecja

100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK

Dania

60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 40 DKK 60 DKK

Norwegia

100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK

Bułgaria

20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN

Polska

40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN

Międzybankowe przelewy elektroniczne

 

Płatności SEPA

Domestic Priority

Swift Regular Shared

Swift Regular Remitted

Swift Urgent Shared

Swift Urgent Remitted

Swift Shared

Swift Express Shared/Remitted

Estonia

2 EUR 4 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 30 EUR 50 EUR

Finlandia

2 EUR 5 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR

Łotwa

2 EUR 4 EUR 15 EUR 25 EUR 18 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR

Szwecja

100 SEK 100 SEK 100 SEK 200 SEK 220 SEK 280 SEK 300 SEK 500 SEK

Dania

20 DKK 60 DKK 50 DKK 200 DKK 200 DKK 350 DKK 350 DKK 400 DKK

Norwegia

100 NOK 100 NOK 100 NOK 200 NOK 220 NOK 280 NOK 300 NOK 500 NOK

Bułgaria

4 BGN 20 BGN 20 BGN 50 BGN 30 BGN 75 BGN 90 BGN 120 BGN

Polska

8 PLN 10 PLN 25 PLN 130 PLN 50 PLN 150 PLN 200 PLN 250 PLN