Overfør penger
TavexWise Prisliste

Kontantoverføring

 

Estland

Finland

Latvia

Sverige

Denmark

Norge

Bulgaria

Polen

Estland 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR
Finland 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR
Latvia 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR
Sverige 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK
Denmark 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 40 DKK 60 DKK
Norge 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK
Bulgaria 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN
Polen 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN

Pengeoverføring på nett fra bank til bank

 

SEPA betalinger

Innenlands Prioritet

Swift Normal Delt

Swift Normal Betalt

Swift Hastebetaling Delt

Swift Hastebetaling Betalt

Swift Delt

Swift Ekspress Delt/Betalt

Estland 2 EUR 4 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 30 EUR 50 EUR
Finland 2 EUR 5 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR
Latvia 2 EUR 4 EUR 15 EUR 25 EUR 18 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR
Sverige 100 SEK 100 SEK 100 SEK 200 SEK 220 SEK 280 SEK 300 SEK 500 SEK
Denmark 20 DKK 60 DKK 50 DKK 200 DKK 200 DKK 350 DKK 350 DKK 400 DKK
Norge 100 NOK 100 NOK 100 NOK 200 NOK 220 NOK 280 NOK 300 NOK 500 NOK
Bulgaria 4 BGN 20 BGN 20 BGN 50 BGN 30 BGN 75 BGN 90 BGN 120 BGN
Polen 8 PLN 10 PLN 25 PLN 130 PLN 50 PLN 150 PLN 200 PLN 250 PLN