Прехвърляне на пари
ценова листа на TavexWise

Прехвърляне на пари в брой срещу пари в брой

 

Естония

Швеция

Дания

България

Естония

30 EUR* 30 EUR* 30 EUR* 30 EUR*

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK

Дания

60 DKK 60 DKK 60 DKK 40 DKK

България

20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN

* Таксата за обслужване за суми над 1000 евро е 3% от сумата.

Онлайн парични преводи между банки

 

Плащания в SEPA

Местен приоритет

Swift Редовен Споделен

Swift Редовен За получателя

Swift Спешен Споделен

Swift Спешен За получателя

Swift Споделен

Swift Експресен Споделен/За получателя

Естония

10 EUR* 10 EUR* 20 EUR* 20 EUR* 45 EUR* 45 EUR*

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 200 SEK 220 SEK 280 SEK 300 SEK 500 SEK

Дания

20 DKK 60 DKK 50 DKK 200 DKK 200 DKK 350 DKK 350 DKK 400 DKK

България

4 BGN 20 BGN 20 BGN 50 BGN 30 BGN 75 BGN 90 BGN 120 BGN

* Таксата за обслужване на SEPA плащания за суми над 500 евро е 2%, а за суми над 30 000 евро е 3% от сумата.
* Таксата за обслужване на SWIFT плащания може да варира в зависимост от сумата и страната на получаване.