Прехвърляне на пари
ценова листа на TavexWise

Прехвърляне на пари в брой срещу пари в брой

 

Естония

Швеция

Дания

България

Естония

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK

Дания

60 DKK 60 DKK 60 DKK 40 DKK

България

20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN

Онлайн парични преводи между банки

 

Плащания в SEPA

Местен приоритет

Swift Редовен Споделен

Swift Редовен За получателя

Swift Спешен Споделен

Swift Спешен За получателя

Swift Споделен

Swift Експресен Споделен/За получателя

Естония

2 EUR 4 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 30 EUR 50 EUR

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 200 SEK 220 SEK 280 SEK 300 SEK 500 SEK

Дания

20 DKK 60 DKK 50 DKK 200 DKK 200 DKK 350 DKK 350 DKK 400 DKK

България

4 BGN 20 BGN 20 BGN 50 BGN 30 BGN 75 BGN 90 BGN 120 BGN