Прехвърляне на пари
ценова листа на TavexWise

Прехвърляне на пари в брой срещу пари в брой

 

Естония

Финландия

Латвия

Швеция

Дания

Норвегия

България

Полша

Естония

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Финландия

15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR

Латвия

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK

Дания

60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 60 DKK 40 DKK 60 DKK

Норвегия

100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK

България

20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN

Полша

40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN

Онлайн парични преводи между банки

 

Плащания в SEPA

Местен приоритет

Swift Редовен Споделен

Swift Редовен За получателя

Swift Спешен Споделен

Swift Спешен За получателя

Swift Споделен

Swift Експресен Споделен/За получателя

Естония

2 EUR 4 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 30 EUR 50 EUR

Финландия

2 EUR 5 EUR 5 EUR 25 EUR 13 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR

Латвия

2 EUR 4 EUR 15 EUR 25 EUR 18 EUR 30 EUR 35 EUR 50 EUR

Швеция

100 SEK 100 SEK 100 SEK 200 SEK 220 SEK 280 SEK 300 SEK 500 SEK

Дания

20 DKK 60 DKK 50 DKK 200 DKK 200 DKK 350 DKK 350 DKK 400 DKK

Норвегия

100 NOK 100 NOK 100 NOK 200 NOK 220 NOK 280 NOK 300 NOK 500 NOK

България

4 BGN 20 BGN 20 BGN 50 BGN 30 BGN 75 BGN 90 BGN 120 BGN

Полша

8 PLN 10 PLN 25 PLN 130 PLN 50 PLN 150 PLN 200 PLN 250 PLN